• FM: 106,8 Mhz • 96 Mhz • 92,3 Mhz
  • AM: 1323 Khz • 1197 Khz • 1593 Khz
My Social Profile
Marosvásárhely, Romania
  • Valuta árfolyam

  • EUR4.9744 RON
  • USD4.7191 RON
  • GBP5.7415 RON
  • HUF1.2848 RON

VENDÉGSÉGBEN – Szolokmán (Maros megye)

Szolokma 200 eves templom

A Maros megyei Szolokma vendégei leszünk. Meghívottainkkal a felszentelt 200 éves református templomról, a település még fellelhető értékeirőSzolokma 200 eves templom (1)l és hagyományairól, valamint a gazdasági fellendülés lehetőségeiről beszélgetünk. Szombaton, augusztus 15-én hosszú idő után benépesült Szolokma. Ilyen sok elszármazott egyszerre ritkán találkozik a dombok mögött megbúvó kis faluban. A harang szava hazahívta távolba szakadt fiait a templomszentelésre és falutalálkozóra. A délelőtt 11 órakor kezdődött ünnepi istentiszteletre zsúfolásig megtelt a felújított református templom és az ódon falak is beleremegtek, amikor a hívek szívből énekelték az egyházi énekeket. Isten igéjét Szegedi László Tamás, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora, a Brassói Református Egyházmegye esperese hirdette.

Szolokma 200 eves templom (2)Az úrvacsorai ágendát Bíró Istvántól, a Küküllői Református Egyházmegye esperesétől hallottuk. Majd Jakab Tibor nyugalmazott matematika tanár a templom rövid történetét ismertette. A szavalatok és a fiatalok zenés műsoraSzolokma 200 eves templom (3) után a 200 éves templom felszentelésének emlékére egy táblát lepleztek le a református templom falán. Az ünnepi istentisztelet után az iskola mögötti futballpályán a Makfalvi Polgármesteri Hivatal támogatásával, gulyással vendégelték meg a jelenlevőket. Majd 16 óra után fotókiállításra és ebből az alkalomból megjelent kismonográfia bemutatására került sor. De a Sándor János fafaragó és a szolokmai szövőnők munkáiból készült kiállítás is élményt jelentett a látogatóknak.

Fotók: Sármási-Bocskai János/Vendégségben