• FM: 106,8 Mhz • 96 Mhz • 92,3 Mhz
  • AM: 1323 Khz • 1197 Khz • 1593 Khz
My Social Profile
Marosvásárhely, Romania
  • Valuta árfolyam

  • EUR4.9753 RON
  • USD4.5970 RON
  • GBP5.8238 RON
  • HUF1.2807 RON

CSOMBORD – Fehér megye (I. rész)

A település Nagyenyedtől 4 km-re keletre, a Maros bal partján fekszik. Neve a személynév -d képzős változatából való. A személynév alapja a borsikafű nyelvjárási elnevezése. Az okíratok 1220-ban említik először Chumbrud néven, nyílt változata először 1343-ban jelentkezik Chombordként. Árpád-kori eredetű település. A pápai tizedjegyzék adatai szerint papja 1332-ben 36 garas, 1334-ben 2 garas 8 dénár, 1335-ben 24 dénár pápai tizedet fizetett. Középkori magyar lakossága a 16. században lett református. Református gyülekezete a mai napig folyamatosan anyaegyház. Református temploma eredetileg a 13. században épült. 1343-ban Gombási András és fia, Domokos, mivel nem volt örökösük, Csombord birtokukat a Szent Mihály templomnak hagyják, a Szent Péter tiszteletére szentelt templom patronátusi jogával együtt. A régi templomra ma már csak a félköríves szentély emlékeztet, negyedgömb boltozatával, melynek építési idejét a tatárjárást követő évekre teszik. Nyugati kapuja a gótikus kort idézi, későbbi átalakításokkal, reneszánsz hatással. 1701-ben nagy átalakításokat hajtanak végre a templomon, bővítették a keleti szárnyát, majd 1918-ban az északi szárnyat is. 1918-ban régi faharanglába helyébe kőtornyot építettek. Kertjében a Kemény család piramis alakú sírboltja látható. Román anyanyelvű lakói a 18. század elején költöztek be. Csombord a XVIII. – XIX. században a Kemény család és a nagyenyedi református kollégium birtoka volt. 1848-1849-ben az itteni kastélyában lakó Kemény István töltötte be Alsó-Fehér vármegye alispáni tisztét. 1849. január 8-án a Maros jegén, -24 °C-os hidegben itt eskette fel csapatát Axente Sever, hogy bemennek Nagyenyedre. A nagyenyedi vérengzésben Axente nem vett részt, hanem végig Csombordon maradt. Sokan azonban éppen idemenekültek a városból a felkelők elől, ahol nem esett bántódásuk. Már a 19. században az Erdélyi-hegyalja egyik legelismertebb bortermelő faluja volt Csombord, nagyrészt a Kemény bárók felelős gazdálkodása folytán. A Kemény-kastély 1800 körül épült, barokk stílusban. A borászati iskola használja. Az itt fellelhető két leghíresebb borfajtája a rajnai rizling és egy cuvée, a plébános. Rózsatermesztéssel több vállalkozás is foglalkozik a településen. Jó szakemberek, így a csombordi oltványoknak a híre már határon túlra is eljutott. Minden június utolsó szombatján rózsakiállítást rendeznek a településen. A csombordi iskola is híres volt még pár évtizede. Báró Kemény István kezdeményezésére 1880-ban vincellértanfolyam indult saját birtokán. A nagyenyedi kollégium 1935-ben, a Kemény Árpádtól vásárolt földbirtokon borászati iskolát alapított. Az időközben nagy szakmai hírnevet szerző iskolát 1948-ban államosították és most Alexandru Borza Mezőgazdasági Szakiskola néven működik. A magyar tagozaton négyosztályos elemi iskolában tanulhatnak a csombordi gyerekek. De magyar nyelvű ovóda is működik. Itt született 1830-ban Kemény Gábor politikus, publicista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1899-ben Vásárhelyi Boldizsár Kossuth-díjas útépítő mérnök, 1921-ben Szabó István orvos professzor és 1935-ben Varga Gyula tanár, muzeológus és helytörténész.

A május 4-i műsorban Fogarasi István református lelkész, Bartók Árpád nyugalmazott tanár és Bakk Imre vállalkozó vallomásai alapján kapunk képet a hajdani és a jelenlegi faluról. Összeállításunk első részét közvetítjük.

Műsorunk a 2013 augusztus 11-i műsor ismétlése!