• FM: 106,8 Mhz • 96 Mhz • 92,3 Mhz
  • AM: 1323 Khz • 1197 Khz • 1593 Khz
My Social Profile
Marosvásárhely, Romania
  • Valuta árfolyam

  • EUR4.9729 RON
  • USD4.5749 RON
  • GBP5.9082 RON
  • HUF1.2740 RON

Átrendeződött-e korunkban a nemiség?

A biológiai nem – az interszexualitást kivéve – többnyire testileg meghatározott. A társadalmi nemet az adott kultúra és társadalom hozza létre, ezért jellege különbözhet országonként. Az adott ország társadalmi elvárásaihoz kapcsolódhatnak olyan sztereotípiák, hogy a férfi erős, nem sír, a nő gyöngéd és fő feladata a család gondozása, a férfi racionális, a nő érzelmes stb.

A társadalmi gondolkodásmód és a hatalmi viszonyok hozzák létre ezeket a normaként kezelt merev és rögzült meggyőződéseket. Egy ember genderét nem csak a társadalom, hanem saját maga is meghatározza azon keresztül, ahogyan ezekhez a szerepekhez viszonyul (identitás). A gender mint fogalom használata alapvetően nem a biológiai nemi különbségek tagadását jelenti, csak annyit, hogy ezekből a különbségekből nem következnek természetesen a nemi szerepek, illetve a férfiak és nők közötti társadalmi egyenlőtlenségek. A társadalmi nem kutatásával foglalkozó szociológiai tudományág a társadalmi nemek tudománya (gender studies). A genderrel kapcsolatos kutatások ma már számos tudományterületen megjelentek, például a pszichológia, a nyelvészet, az irodalom- vagy a történettudományokban is.

Miért viszonyulnak annyira szélsőségesen ehhez a témához tájainkon? Miért keverik össze a biológiai nem, a társadalmi nem és a szexuális orientáció kategóriáit? Nem lenne jobb először megérteni a társadalmi nem jelentését, és csak utána ítéletet mondani? Hiszen a társadalmi nem (gender) fogalma alatt nem a biológiai nem elvetését és a nemi identitás önkényes megválasztását értjük, hanem a nemek társadalmi helyzetét, a társadalmi nemiszerep-elvárásokat és nemi sztereotípiákat. A társadalmi nemek tanulmánya, a gender studies elsősorban ezekkel foglalkozik, nem pedig vélt vagy valós LMBTQ jogi törekvésekkel. Minden félreértés gyökere e két fogalom: gender és gender identity, azaz a társadalmi nem és a nemi identitás összemosása. Te mit gondolsz minderről? A mai társadalom tudományként vagy divatként kezeli e témát tájainkon? És másutt a világon?

Június 9-én a csütörtöki PárBeszédben ezzel a témával foglalkozunk este tíztől éjfélig. Gyéresi Júlia és Ila Gábor számít a hallgatók érdeklődésére és véleménynyilvánítására, tartsanak velük!